• Normy w instalacji odgromowej.

 • Ochrona aktywna, trwałość osprzętu odgromowego.

 • Ochrona przepięciowa lokalnych sieci komputerowych.

 • Trwałość osprzętu odgromowego.

 • Wyniki badania z komory solnej 3.

 • Wyniki badań z komory solnej 2.

 • Wyniki badań z komory solnej 1.

 • Uziom Koncentryczny i Półkoncentryczny.

 • Protokół z próby w komorze solnej elementów konkurencji.

 • Protokół z próby w komorze solnej elementów Firmy AH Hardt sp.j.

   

 • Przykłady instalacji masztów odgromowych na dachach płaskich – Maszty firmy A.H.sp.j
  na dachu Centrum Handlowego „Galeria Kazimierz” w Krakowie.

 • Rozwiązania uziomów oraz sposoby zwiększania ich trwałości.

 • Uziomy składane – Cynkowane ogniowo.

 • Test DEHNA.