Zagrożenia związane z wyładowaniami atmosferycznymi.