Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczania danych, w tym w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), AH Hardt sp. j. informuje, że administratorem Państwa danych osobowych jest AH Hardt sp. j. z siedzibą Cholerzyn 215, 32-060 Liszki, KRS 0000120755 NIP 679-01-68-262.

Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu prawidłowego wykonania na Państwa rzecz usługi lub umowy oraz realizacji komunikacji lub dostarczania usług za pośrednictwem stron internetowych spółki.

Przetwarzane są następujące Państwa dane:
– imię i nazwisko, nr telefonów, faksów, adresy e-mail, adresy korespondencyjne i dostawy.

Dane przetwarzane są na czas niezbędny do wykonania usługi lub do czasu złożenia przez Państwa żądania ich usunięcia o ile ich przetwarzanie nie wynika z obowiązujących przepisów.

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotą zewnętrznym, tylko i wyłącznie w celu realizacji usługi lub zamówienia oraz tylko na jego potrzeby (np. firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki).

W związku z powyższym przysługują Państwu następujące prawa:

– przeglądania, zmiany oraz usunięcia danych osobowych,
– ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych,
– wyrażenia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych – czyli prawie do otrzymania od administratora (przedsiębiorcy) swoich danych osobowych lub przesłania tych danych innemu administratorowi,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego -PUODO
– bycia zapomnianym – czyli możliwość żądania przez osobę, której dane dotyczą, usunięcia jej danych osobowych przez administratora lub żądanie powiadomienia o tym innych administratorów, którym udostępniono te dane (wyjątkiem jest przetwarzanie na podstawie prawa),
– przenoszenia danych – czyli prawie do otrzymania od administratora swoich danych osobowych lub przesłania tych danych innemu administratorowi.

W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się osobiście, listownie na adres siedziby spółki lub za pośrednictwem e-mail na adres izabella.janiczek-twarog@ah.com.pl

Top