Dotacje Unii Europejskiej

Dotacje

Dotacje Unii Europejskiej

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego w skali międzynarodowej systemu ochrony odgromowej (zabezpieczenia elektryczne przed bezpośrednim wyładowaniem) dedykowanego dla farm fotowoltaicznych (innowacja produktowa).

Planowane efekty: Planowanym efektem projektu jest opracowanie innowacyjnego w skali międzynarodowej systemu ochrony odgromowej dedykowanego dla farm fotowoltaicznych. Będą to innowacyjne elementy instalacji odgromowej wraz z innowacyjną technologią, sposobem ich montażu, połączenia poszczególnych komponentów instalacji i konstrukcji całej instalacji dla farm fotowoltaicznych obarczonych ryzykiem wyładowań atmosferycznych.

Wartość projektu: 2 172 187,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 522 450,64 PLN